A | A | A

Hospitantopphold ved Norges faste delegasjon i Genève

Last updated: 28.02.2014 // Vurderer du et alternativt semester? Som hospitant ved Norges faste delegasjon i Genève får du varierte og utfordrende arbeidsoppgaver knyttet til dine studier i journalistikk eller mediefag. Du får delta i delegasjonens indre liv, i spennende politiske prosesser, arrangementer og møter. Oppholdet gir deg en unik mulighet til å bli kjent med norsk utenrikspolitikk.

Genève er et internasjonalt senter hvor en lang rekke organisasjoner holder til. Ved å jobbe et semester på delegasjonen vil du kunne knytte gode kontakter og nye vennskap, ikke minst med mange andre hospitanter, praktikanter og «interns» fra hele verden. Oppholdet kan gi deg et innblikk i hva det innebærer å arbeide i et internasjonalt miljø, og verdifull og relevant journalistisk og informasjonsfaglig praksis. Genève byr også på flere muligheter for naturopplevelser og utflukter, fordi byen og nærområdet har kort vei til fjellområder og storbyer i Sveits, Frankrike og Italia.

Utenriksdepartementet (UD) og Universitetet i Oslo (UiO) inngikk i 2005 en rammeavtale om en hospitantordning for mastergrad studenter gjennom Internasjonalt prosjektsemester.   Formålet er et ledd i UiOs satsing på internasjonalisering og arbeidslivsrettet utdanning.   Ordningen innebærer at studenter ved alle masterprogrammer ved Det humanistiske fakultet, deriblant studenter innenfor journalistikk og medievitenskap, kan hospitere ved en norsk utenriksstasjon for en periode på fire – seks måneder.

Hospitantoppholdet utgjør 30 studiepoeng, et semesters fulltidsstudium, og tilsvarer 25 prosent av studentens mastergrad.  UiO, utenriksstasjonen og den enkelte student skal i fellesskap bestemme hva som skal være tema for oppgaven, primært et tema som stasjonen vil at studenten skal utrede, som studenten finner spennende, og som kan gjøres til en vitenskapelig undersøkelse.   Semesteret er delt mellom oppgaveskriving og arbeid for utenriksstasjonen og hospitanten skal utføre arbeidsoppgaver for denne 12-18 timer i uken.  Studenten har en veileder både ved utenriksstasjonen og ved UiO, sistnevnte som faglig kontaktperson i forbindelse med prosjektrapporten.

Norges faste delegasjon i Genève representerer Norge overfor FN, Verdens Handelsorganisasjon (WTO), EFTA og andre internasjonale organisasjoner med hovedkontor i Genève.  Delegasjonen vil hvert semester søke å knytte til seg en journaliststudent eller mediefagstudent som hospitant fra UiO.  Denne hospitanten skal inngå i delegasjonens nettredaksjon og ha daglig ansvar for publiseringer og oppdateringer.  Sammen med stasjonens studentpraktikanter vil hospitanten etter gjennomført opplæring kunne publisere saker og strukturere nettsiden slik nettredaksjonen beslutter, og ha ansvar for å finne egnet bildemateriale til nyhetssakene som produseres på delegasjonens hjemmeside.

Hospitantplassen er ikke lønnet.  Reise- og levekostnader dekkes av hospitanten selv.  Hospitanten må også selv sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Mer informasjon om hospitantordningen og Internasjonalt prosjektsemester finnes på http://www.hf.uio.no/studier/karriere/interpro-UD.html

Spørsmål vedrørende delegasjonens arbeid kan rettes til:
Minister Kjersti Sommerset, tlf. +41 22 918 0404 eller ambassaderåd Inger Brusell, tlf. +41 22 918 0431.


Bookmark and Share