A | A | A

LEDIG MIDLERTIDIG STILLING VED NORGES FASTE DELEGASJON I GENÈVE: Lokalt ansatt saksbehandler

Norges faste delegasjon i Genève representerer norske myndigheter i de ulike FN-organisasjoner, Verdens Handelsorganisasjon, EFTA og andre internasjonale organisasjoner som har hovedsete i Genève. Delegasjonen har i dag en fast stab på 29 personer, inkludert en ambassadør til FN og andre internasjonale organisasjoner og en ambassadør til WTO og EFTA. Delegasjonen har kontorer i bydelen Petit-Saconnex i Genève.

Det søkes etter en lokalt ansatt saksbehandler i midlertidig stilling med ansvar innenfor humanitære spørsmål.

 

Stillingen er en heltidsstilling med varighet i inntil to år. Ønsket tiltredelse 1. mai 2017 eller snarest mulig deretter.

 

Generelt

Arbeidet med humanitære spørsmål er høyt prioritert av norske myndigheter og utgjør en sentral og økende del av den norske delegasjonens arbeid i Genève.  Vi søker en lokal medarbeider (saksbehandler) som skal inngå i delegasjonens humanitære team. Teamet dekker et bredt saksfelt knyttet til humanitær respons og humanitær politikk, flukt og migrasjon, beredskap, klimaendring og forebygging, næringslivsfremme, beskyttelse av sivile og nedrustning. Delegasjonen jobber nært med FN-organisasjonene (herunder bl.a. UNHCR, UNICEF, WHO, WFP, OCHA, IOM og UNDP), andre internasjonale organisasjoner, det internasjonale Røde Kors-systemet og sivilt samfunn. Kontakt med andre lands delegasjoner er en sentral del av arbeidet.

 

Arbeidsoppgaver:

 • Inngå i delegasjonens team for humanitært arbeid, og utføre varierte saksbehandleroppgaver, herunder representere Norge i multilaterale og andre internasjonale organisasjoner i Genève og bidra til delegasjonens rapporteringsvirksomhet.
 • Konkrete oppgaver vil sees i sammenheng med kompetanse, erfaring og interesser og den generelle arbeidsfordelingen ved delegasjonen.
 • Det gjøres oppmerksom på at stasjonens ledelse vil kunne gjøre endringer i arbeidsoppgaver og arbeidsfordeling ved delegasjonen når det er særlig behov for dette, herunder gjennom avlastning av andre fagteam.

 

Kvalifikasjoner:

 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.
 • God kjennskap til FN-systemet, internasjonale humanitære aktører, hjelpeorganisasjoner og det internasjonale Røde Kors systemet.
 • Kjennskap til systemer og mekanismer i humanitært arbeid, samt forståelse av hvordan humanitær innsats fungerer i felt.
 • Innsikt i sentrale utenrikspolitiske og utviklingspolitiske spørsmål og prioriteringer
 • God politisk vurderingsevne og analytisk kompetanse.
 • Evne til å se sammenhenger mellom ulike fagområder
 • Kjennskap til fransk er en fordel.
 • Søkere bør inneha gyldig arbeids- og oppholdstillatelse i Sveits.

 

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide godt i team
 • Gode kontaktskapende evner og evne til nettverksbygging
 • Være løsnings- og resultatorientert
 • Være serviceinnstilt
 • Bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Administrativ ryddighet

 

Avlønning avhengig av kvalifikasjoner

Søkere som ikke har skattetilhørighet i Sveits, vil bli underlagt norsk beskatning.

 

Søknad og CV sendes senest innen 1. mars 2017 til

 Norges faste delegasjon i Genève
 35 bis Avenue de Budé
 1202 Genève

eller til mission.geneva@mfa.no

 

For nærmere informasjon om stillingen vennligst ta kontakt med minister Kjersti Sommerset, tlf. 022 918 0404, kjersti.sommerset@mfa.no , ambassaderåd Anne Normann,
tlf. 022 918 0431, anne.normann@mfa.no  eller teamleder Ingunn Vatne tlf. 022 918 0402, ingunn.vatne@mfa.no.

 

 


Bookmark and Share