A | A | A

Praktikantopphold ved FN-delegasjonen i Genève

04.09.2014 // Den norske FN-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for norsk studenter. Utlysning for høstens praktikantstilling 2015 vil bli publisert i løpet av våren 2015.

Delegasjonen representerer Norge overfor FN-organisasjoner og andre internasjonale organisasjoner med hovedsete i Genève. Delegasjonen har ansvar for blant andre følgende saksområder: globale helsespørsmål, humanitære spørsmål, arbeidslivsspørsmål, menneskerettigheter og nedrustning. Praktikanten vil inngå i delegasjonens stab og delta i det praktiske og politiske arbeidet. Dette inkluderer forberedelse, deltakelse i og rapportering fra møter, og forberedelse av politiske besøk. Praktikanten vil få mulighet til å delta i spennende politiske prosesser, vanligvis med mye selvstendig arbeid og ansvar. Praktikantoppholdet er en mulighet til å lære mer om både norsk utenrikstjeneste spesielt og multilateralt arbeid generelt i en av verdens hovedsteder for internasjonalt samarbeid.

Søkere til praktikantplassen må være norske statsborgere og fortsatt være registrert i et studieprogram enten på bachelor- eller mastergradnivå. Relevant faglig bakgrunn, interesse for multilaterale spørsmål, gode samarbeidsevner og muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges ved utvelgelsen.

Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend, som p.t. utgjør NOK 10 000.

Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til:
Minister Kjersti Sommerset,
tlf. +41 22 918 0404
eller
ambassaderåd Inger Brusell,
tlf. +41 22 918 0431.

Se også delegasjonens hjemmeside: www.norway-geneva.org


Bookmark and Share