A | A | A

Praktikantopphold ved den FN-delegasjonen i Genève

Den norske FN-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for norsk studenter. Utlysning for vårens praktikantstilling 2015 vil bli publisert i løpet av høsten 2014.

Delegasjonen representerer Norge overfor  FN-organisasjoner og andre internasjonale  organisasjoner med hovedsete i Genève.  Delegasjonen har ansvar for blant andre følgende saksområder: globale helsespørsmål, humanitære spørsmål, arbeidslivsspørsmål, menneskerettigheter, og nedrustning.  Praktikanten vil inngå i delegasjonens stab og delta i det praktiske og politiske arbeidet.  Dette inkluderer forberedelse, deltakelse i og rapportering fra møter , og forberedelse av  politiske besøk. Praktikanten vil få mulighet til å delta i spennende politiske prosesser, vanligvis med mye selvstendig arbeid og ansvar. Praktikantoppholdet er en mulighet til å lære mer om både norsk utenrikstjeneste spesielt og multilateralt arbeid generelt i en av verdens hovedsteder for  internasjonalt samarbeid.

Søkere til praktikantplassen må være norske statsborgere og fortsatt være registrert i et studieprogram enten på bachelor- eller mastergradnivå.  Relevant faglig bakgrunn, interesse for multilaterale spørsmål, gode samarbeidsevner og muntlig og skriftlig fremstillingsevne vektlegges ved utvelgelsen.

Praktikantplassen er ikke lønnet.   Det utbetales imidlertid et månedlig stipend, som p.t. utgjør NOK 8500.

Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv.  Praktikanten må også selv sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til:
Minister  Kjersti Sommerset, tlf. +41 22 918 0404 eller ambassaderåd Inger Brusell,
tlf. +41 22 918 0431. Se også delegasjonens hjemmeside: www.norway-geneva.org


Bookmark and Share