A | A | A

Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève

Den norske WTO/EFTA-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for norske studenter fra begynnelsen av september ut desember 2014. Søknadsfrist 1.april 2014.

Den norske delegasjonen til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) i Genève tilbyr et fire måneders praktikantopphold for norske studenter fra september 2014. WTO/EFTA-delegasjonen representerer Norge og norske interesser i WTO og EFTA. Delegasjonen følger det daglige arbeidet i WTOs organer og har blant annet ansvar for å følge opp Doha-forhandlingene, tiltredelser, tvisteløsning, handel og utvikling og handel med tjenester. EFTAs hovedsete ligger i Genève. Delegasjonen representerer Norge i EFTAs Råd, arbeider med administrasjonen av EFTA som organisasjon og EFTAs forhandlinger om handelsavtaler med tredjeland.

Praktikantene vil inngå i delegasjonens stab og delta i det løpende arbeidet knyttet til forberedelse, gjennomføring og rapportering fra møter i WTO og EFTA samt delta i forberedelsene til EFTAs ministermøte. Tvisteløsning i WTO er et viktig område for delegasjonen og det vil bli anledning til å følge dette fagområdet, herunder arbeidet med konkrete tvisteløsningssaker.

Søkere til praktikantplassene må være norske statsborgere og helst i gang med mastergradsstudiet. Det er et vilkår at man fortsatt er i et studieløp og søkere med avsluttet mastergrad vil derfor ikke bli vurdert. Vi ser etter personer med relevant faglig bakgrunn, gode samarbeidsevner og god muntlig og skriftlig fremstillingsevne. Gode engelskkunnskaper er en forutsetning. Som eksempler på relevant faglig bakgrunn kan særlig juridiske fag, samfunnsvitenskapelige fag og økonomi nevnes.

Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. beløper seg til NOK 8.500,-.

Reise og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Søknad merket «Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève» med CV sendes til mission.geneva@mfa.no med kopi til mom@mfa.no innen 1. april 2014.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til:
Ministerråd Monica Nagelgaard på telefon: + 41 22 918 0441 eller epost: mom@mfa.no


Bookmark and Share