A | A | A

Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève

Last updated: 11.12.2013 // Den norske WTO/EFTA-delegasjonen i Genève tilbyr praktikantplass for norske studenter fra januar til og med juli 2015. Søknadsfrist 1.oktober 2014.

Den norske delegasjonen til Verdens handelsorganisasjon (WTO) og Det europeiske frihandelsforbund (EFTA) i Genève tilbyr praktikantopphold for norske studenter fra januar 2015. WTO/EFTA-delegasjonen representerer Norge og norske interesser i WTO og EFTA. Delegasjonen følger det daglige arbeidet i WTOs organer og har blant annet ansvar for å følge opp Doha-forhandlingene, tiltredelser, tvisteløsning, handel og utvikling og handel med tjenester. EFTAs hovedsete ligger i Genève. Delegasjonen representerer Norge i EFTAs Råd, arbeider med administrasjonen av EFTA som organisasjon og EFTAs forhandlinger om handelsavtaler med tredjeland.

Praktikantene vil inngå i delegasjonens stab og delta i det løpende arbeidet knyttet til forberedelse, gjennomføring og rapportering fra møter i WTO og EFTA samt delta i forberedelsene til EFTAs ministermøte. Tvisteløsning i WTO er et viktig område for delegasjonen, og det vil bli anledning til å følge dette fagområdet, herunder arbeidet med konkrete tvisteløsningssaker.

Søkere til praktikantplassen må være norske statsborgere og registrert i et studieprogram ved et godkjent lærested i Norge eller i utlandet, på bachelor- eller mastergradsnivå. Det er et vilkår at man fortsatt er i et studieløp og søkere med avsluttet mastergrad vil derfor ikke bli vurdert. Vi ser etter personer med relevant faglig bakgrunn innen økonomi, juridiske eller samfunnsvitenskapelige fag, interesse for multilaterale spørsmål og gode samarbeidsevner. God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på engelsk og norsk vil bli tillagt vekt.

Praktikantplassen er ikke lønnet. Det utbetales imidlertid et månedlig stipend som p.t. utgjør NOK 10 000.

Reise- og levekostnader utover det månedlige stipendet dekkes av praktikanten selv. Praktikanten må også selv sørge for medlemskap i folketrygdens helse- og pensjonsdel.

Søknad merket «Praktikantopphold ved WTO/EFTA-delegasjonen i Genève» med CV sendes til mission.geneva@mfa.no med kopi til mom@mfa.no innen 1. oktober 2014.

Spørsmål om praktikantplass kan rettes til:

Ministerråd Monica Nagelgaard på telefon: + 41 22 918 0441 eller epost: monica.nagelgaard@mfa.no


Bookmark and Share